Предвид обилните снеговалежи през последните дни, считаме, че много от Вас се сблъскват съззакъснял или отменен полет, а оправданието на авиопревозвачите е извънредни обстоятелства, породени от „лошо време“ или от „лоши метеорологични условия“. В такъв момент най-логичното е да се запитаме, какви са последиците от това, че поради лошото време полетът ми е отменен или закъснял? Дължи ли ми се обезщетение или компенсация за отменения или закъснял полет? Има ли вина авиопревозвача и изобщо какви са правата ми?

Съгласно Регламент № 261/2004 г. на Европейския Парламент и на Съвета, на пътниците се дължи обезщетение при закъснял и отменен полет. Както стана ясно обаче и в предходни наши статии, не във всички случаи авиопревозвачът дължи обезщетение за отмяна на полет или закъснението му.  В т. 14 от Преамбюла на горепосочения Регламент, е записано, че задълженията на опериращите въздушни превозвачи следва да бъдат ограничени или отменени в случаите, когато дадено събитие е причинено от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, дори при вземане на всички разумни мерки. Такива обстоятелства може да възникнат по-специално в случаи на:

  • политическа нестабилност,
  • метеорологични условия, несъвместими с експлоатацията на съответния полет,
  • рискове за сигурността,
  • неочаквани дефекти в системата за безопасност на полета и
  • стачки, които оказват влияние върху дейността на въздушния превозвач.

Както става ясно, записано е, че метеорологичните условия биха могли да бъдат приети за извънредни обстоятелства по смисъла на Регламента и поради тях, авиопревозвачът да бъде освободен от задължението си да изплати обезщетение на пътниците за отмяната или закъснението на полета. Това обаче в никакъв случай не означава, че авиопревозвачът не е длъжен да докаже, че точно метеорологичните условия са причина за закъснението на полета или за отмяна на полета. Това негово задължение може много ясно да се изведе от чл. 5, т. 3 на Регламента, където е записано, че доказателствената сила за причинилите отмяна извънредни обстоятелства, които не са били могли да бъдат избегнати, дори и да са били взети всички необходими мерки, е върху опериращия въздушен превозвач.

Следва да не се забравя и че дори и при лоши метеорологични условия, авиокомпанията е длъжна да осигури на пътниците, чиито полет е закъснял или отменен, правото на грижа съгласно чл. 9 от Регламента, а именно – храна и напитки, настаняване в хотел и превоз от летището до хотела.

Въпреки всичко, когато имате случай на закъснял или отменен полет, не се колебайте да регистрирате претенцията си чрез нашия формуляр, за да проверим дали ви се дължи обезщетение.