Кога ти се дължи обезщетение?

Съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета, на всеки пътник се дължи обезщетение при закъснял полет, отменен полет, както и при проблеми с багажа. За да има право на обезщетение, проблемният полет следва да отговаря на една от следните хипотези:

  • да е в рамките на ЕС;
  • да пристига в ЕС от страна извън ЕС и да се изпълнява от авиокомпания от ЕС;
  • да тръгва от ЕС за страна извън ЕС, без значение от каква авиокомпания се изпълнява.

 

  1. Обезщетение при отменен полет.

В случай, че даден полет, за който пътникът е имал резервирано място, бъде отменен, то авиокомпанията следва да изплати обезщетение на пътника, в следния размер:

  • 250 евро ако полетът е бил с разстояние до 1500 километра;
  • 400 евро ако полетът е бил с разстояние над 1500 километра в рамките на ЕС или с разстояние от 1500 до 3500 километра ако полетът е бил извън рамките на ЕС;
  • 600 евро за всички полети, различни от посочените в горните два случая

 

  1. Обезщетение при закъснял полет.

Съгласно европейската практика, обезщетение за закъснял полет се дължи в същите размери и в същите хипотези като при отменен полет, в случай, че закъснението на полета е с над 3 часа. Т.е., може успешно да се претендира обезщетение за закъснял полет ако пътникът пристигне в крайния пункт от пътуването си със закъснение над три часа.

 

  1. При всяко закъснение и при всяка отмяна ли се дължи обезщетение и компенсация на пътника?

Парично обезщетение и компенсация за пътника, се дължи единствено в случай, че закъснението или отмяната на полета е по вина на авиопревозвача. Т.е., в случай, че закъснението или отмяната на полета се дължат например на стачка, военни действия или лоши метеорологични условия, то се приема, че са налице т.н. извънредни обстоятелства, които освобождават авиопревозвача от отговорност и от задължение да изплати обезщетение. Доказателствената сила обаче е изцяло върху авиопревозвача, който следва да докаже, че закъснението или отмяната се дължи на такива извънредни обстоятелства.

Освен парично обезщетение, при закъснял полет и отменен полет, на пътниците се дължат и храна и напитки, безплатни телефонни обаждания, както и безплатно настаняване в хотел, в случай, че самолетът излита най-рано на следващия ден. На пътника се дължи също така и информация относно правата му, като същата би могла да се получи на гишето за регистрация или на изхода за качване на борда.

 

  1. Обезщетение за закъснял или изгубен багаж.

В случай на проблем с багажа, на потървпершия пътник се дължи обезщетение. Такива проблеми биха могли да бъдат изгубен или получен със закъснение багаж. Отговорността на въздушния превозвач в тези случаи е уредена в Конвенцията от Монреал и в Регламент (ЕО) № 889/2002 на Европейския парламент и на Съвета и би могла да достигне до 1200 евро.

Ако пътникът не получи багажа си на летището, то той следва незабавно да се обърне към гишето на съответния авиопревозвач, за да му бъде съставен протокол за липсата на багажа. След като бъде съставен протокол, авиопревозвачът ще започне процедура по търсене на багажа. Срокът за намиране на багажа е 21 дни, след изтичането на които, ако багажът не бъде намерен,същият се приема за изгубен, а на пътника се дължи обезщетение за изгубен багаж в размер на до 1200 евро. При настъпване на тези обстоятелства, пътникът следва да подаде жалба до авиопревозвача, с която да претендира изплащане на обезщетението.

Ако багажът бъде намерен в рамките на 21 дни от изчезването му, то той се приема единствено за закъснял. При закъснение на багаж, пътникът следва да подаде жалба до авиопревозвача, в срок от 21 дни от деня на намирането му, като с жалбата могат да се претендират възстановяване на разходите, възникнали от направени непредвидени плащания, вследствие на закъснял багаж.

 

Във всеки един от посочените по-горе случаи, ние от FlyHelp.bg  сме готови да съдействаме за получаване на дължимото по закон обезщетение и компенсация! Нашият екип работи с адвокати, част от LegalConsult.bg и притежава дълбока експертиза в сферата. При нужда от съдействие не се колебайте да регистрирате претенцията си чрез формуляра в нашия сайт.