С голямо закъснение е изпълнен полет на Qatar Airways с номер QR 228 от 16.01.2019 г. и дестинация от София до Доха. Съгласно Регламент 261/2004 на ЕС, засегнатите от закъснението пътници биха могли да претендират обезщетение в размер на 600 евро. FLYHELP.bg вече работи с пътници по въпросния полет. Предлагаме Ви пълно съдействие за завеждане на претенция и жалба до авиопревозвача. В случай на интерес, молим свържете се с нас на посочения телефон или електронна поща или директно заявете обезщетението си на https://flyhelp.bg/поискай-обезщетение/